Onafhankelijk advies

Via ZelfzorgCovid19.nl of NTG (Nederlands Telezorg Genootschap)

 

Het feit dat er nu getornd wordt aan het recht op vrije artsenkeuze heeft onder andere gemaakt dat ik ervoor gekozen heb regionaal te gaan werken in autonomie. Die autonomie is vanzelfsprekend geworden nu de inspectie voor gezondheid en jeugd ons artsen van het NTG (Nederlands Telezorg Genootschap) fors beboet (van 6 tot 13.000 euro per arts ) voor het genezen van patiënten….

Een dergelijke gezagvoering is onmenselijk en onverdraagbaar; daar kies ik niet
voor. Ik zal mij blijven inzetten bij Gezondheid Noord Nederland voor een eerlijke open samenleving waarin men vrij kan kiezen en handelen zoals het UVRM laat zien. Kijk op mijn Telegramkanaal (wegwijzer) voor preventie en adviezen

In maart 2020 begon de 'oorlog' met een virus. Ik heb twee jaar lang bijna 24 uur per dag op het internet
gezeten. Het is dat een mens ook moet slapen... Knuffelen werd verboden. Huisartsen werden buitengesloten voor de begeleiding van het ‘Corona-traject’. Angstaanjagende astronautenpakken moesten aangehesen worden om een simpele grieppatiënt te bezoeken. Mondkapjes en testen werden verplicht. Patiënten moesten eenzaam sterven.

En we mochten niks, alleen paracetamol adviseren. En dat alles voor een ziekte die niet veel meer ziekte en sterfte gaf dan de griep. Medici kregen van de Inspecteur voor Jeugd en Gezondheid waarschuwingen en boetes. Er werd gedreigd dat het je niet houden aan de regels, betekende dat je je inschrijving in het huisartsenregister kwijt kon raken.

 

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO definieerde in 1948, het jaar van oprichting, gezondheid nog als volgt:

'Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken.'


Twee belangrijke definities bleken te zijn veranderd door de WHO:
1. Uit de definitie van een pandemie is rond 2012 de ernst van de ziekte gehaald.
2. In november 2019 is op de valreep de definitie van groepsimmuniteit afhankelijk gemaakt van
vaccinatie.

Mijn absolute kernwaarden 

  • Oprechte aandacht
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Vrije zorg voor iedereen

Ik zet mij in voor een vrije gezondheid voor het hele gezin. Van jong tot oud. Wie mij wil volgen, of behoefte heeft aan een second opinion, is welkom om mij te volgen via mijn Wegwijzer Telegramkanaal  of het NTG te consulteren. Het NTG staat voor complementaire zorg, gecombineerd met regulier en een gezonde leefstijl. De illustratie hieronder geeft mooi weer dat gezondheid een holistische aangelegenheid is en ook zo aangevlogen dient te worden.

Informatie

Het doel van deze site is u op weg te helpen op het kronkelige pad van de huidige gezondheidszorg.  In de overvloed van internet-informatie wil ik u via mijn telegramkanaal wijzen op een paar juweeltjes die u een sleutel kunnen leveren om een eigen probleem op te lossen. 

Berber Pieksma, second opinion huisarts in Roden,  Drenthe, met een patient in haar nieuwe praktijk..